D?m Trong Tim

By Khai Le

2021-11-17

Bao ngày qua dù tình yêu đã xa Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa Bao ngày qua từng lời anh nói yêu Vẫn còn đây Thật lòng không thể quên Khi tình yêu đến em không nhận ra Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim

No Comments

Comments On Deadline Hollywood are monitored. So don't go off topic, don't impersonate anyone, and don't get your facts wrong.

Deadline Contenders

Contenders Film

Subscribe to our weekly newsletter!

Get coupons from your favorite retailers sent to your inbox at the beginning of every week.
You can cancel anytime.