Quan X?m L?c C?c

By Khanh

2021-11-17

Quan xẩm lốc cốc" là tác phẩm ăn khách năm 1994 của Châu Tinh Trì vừa được làm lại. Tuy nhiên, dự án không được truyền thông đánh giá cao, thậm chí bị nghi ngờ sẽ là thảm họa.

 

No Comments

Comments On Deadline Hollywood are monitored. So don't go off topic, don't impersonate anyone, and don't get your facts wrong.

Deadline Contenders

Contenders Film

Subscribe to our weekly newsletter!

Get coupons from your favorite retailers sent to your inbox at the beginning of every week.
You can cancel anytime.